lokal studio

lokal studio

Menu

Projekt wnętrza lobby dla biura Estimote

Back to portfolio

Obiekt: projekt lobby dla firmy Estimote
Powierzchnia: 60m²

Przystępując do projektu stanęliśmy przed zadaniem zaprojektowania biura wychodzącego poza korporacyjne standardy, pobudzającego do kreatywnego myślenia. Pracę zaczęliśmy od dogłębnych rozmów z właścicielami oraz analizy sposobu fukcjonowania firmy. Celem było stworzenie przestrzeni, która pozytywnie oddziaływuje na człowieka oraz stymuluje kreatywność. Ważnym aspektem było również zachowanie proporcji zarówno w kolorystyce jak i materiałach – przez co miejsce stało się przyjazne człowiekowi.